понеділок, 13 березня 2017 р.

Методичні рекомендації щодо
організація діяльності кімнати школяра

 1. Кімната школяра, учнівська кімната або кімната роботи з дитячими об’єднаннями та учнівським самоврядуванням є організуючим центром виховної роботи з школярами різних вікових категорій, які навчаються в школі; з членами дитячо-юнацьких об’єднань та об’єднань за інтересами, які діють на базі школи.

2. Приміщення Кімнати  школяра повинне бути придатним для:
–   засідань органів учнівського самоврядування та ради  дитячо-юнацького об’єднання;
–  творчої роботи педагога-організатора та  учнів;
–  організації малих форм ігрової діяльності із школярами.

3. Відповідає за роботу кімнати школяра  – педагог-організатор.

4.  У кімнаті школяра повинні бути такі матеріали:
Нормативно-правове забезпечення виховного процесу:-
      -         Закон України "Про загальну середню освіту";
      -         Закон України «Про охорону дитинства»;
-         ЗУ "Про мови";-         
-         ЗУ «Про молодіжні та громадські  організації» ;
-         «Загальна декларація прав людини»;
-        «Конвенція ООН про права дитини»;
-         "Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді";"
-         «Концепція національно-патріотичного виховання молоді»;  
-         Наказ МОН України «Про розвиток органів учнівського врядування»;
      -         Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»  т.д.

Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання школярів.

 Планування та розробки основних напрямів роботи педагога-організатора:
–   плани роботи: річний план роботи педагога-організатора на рік, календарний або план-сітка, особистий щоденно-тижневий;
   матеріали загальношкільних зборів (протоколи);
  матеріали щодо діяльності органів учнівського самоврядування (структура, положення про у/с, список учкому, плани роботи комітетів, пам’ятки, протоколи засідань учкому та комітетів);
–   матеріали щодо діяльності дитячо-юнацького об’єднання (символіка,               атрибутика, положення про ДЮО,  програма діяльності, план засідань і протоколи ради об’єднання) ;
   плани різних категорій навчання учнівського активу;
  розробки занять з учнівським активом;
  план роботи волонтерського загону (список членів загону, діяльність);
–  плани роботи на канікулах.

  Матеріали організаційно-педагогічного змісту виховного процесу:
-   сценарії проведених загальношкільних заходів (конкурсів, змагань, оглядів);
-   зміст та структура проведення інтерактивних видів діяльності, годин спілкувань, пізнавальних та інтелектуальних, творчих та рольових, рухливих та спортивних ігор;
-   розробки КТС, виховних заходів за різними напрямками роботи;
-   каталог ігор та розваг;
-   матеріали літнього оздоровлення школярів.

                                       Методичні рекомендації 
щодо оформлення в школі 

учнівських стендів та куточків

( рубрики можуть бути змінені або доповнені)

1. Стенд учнівського самоврядування (“Інформує рада учнівського комітету”)
організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.
склад ради органу учнівського самоврядування.
план роботи на місяць (із зазначенням графіку  проведення засідань учнівського самоврядування);
інформація (оголошення).

2. Стенд ДЮО:
назва;
символіка  (герб , емблема або значок, прапор); 
гімн ( або пісня об’єднання)
рада об’єднання;
структура;
напрямки діяльності

 3. Шкільна газета.
назва («Шкільні новини», «Перерва», “Шкільний вісник”, …)
рубрики:
·        «Вісті з класів»;
·        «Таланти нашої школи»;
·        «Відомі люди нашого краю»;
·        «Наші досягнення»;
·        «Календар знаменних дат»;  
·        «Вітаємо»;
·        «Це цікаво»;
·        «Стоп-кадр».

4.   “Голос чергового”:
  • «Обов’язки чергового у  класі».
  •  «Пам’ятка черговому школи».
  •  «Кращий клас школи» (щотижневе або щомісячне визначення естетично оформленого та найчистішого класу);
  • - «Екран чистоти»
  •  «За успіхи в навчанні»