четвер, 13 жовтня 2016 р.Обласний семінар-практикум координаторів 
районних/міських/ліцейних рад 
 лідерів учнівського самоврядування

6 жовтня 2016 року в Красилівському районному Будинку творчості дітей та юнацтва відбувся обласний семінар-практикум координаторів районних/міських/ліцейних рад  лідерів учнівського самоврядування за темою ««Реалізація «Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді» через форми роботи учнівського самоврядування». У заході взяли участь: керівництво Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та Красилівського району, працівники управління освіти, молоді та  спорту і районного методичного кабінету,  педагоги районного Будинку творчості дітей та юнацтва,  координатори рад  лідерів учнівського самоврядування  з усіх районів/міст Хмельницької області.
 Семінар-практикум відкрив директор Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Г.М. Гончарук. З вітальним словом до всіх присутніх звернулась заступник голови районної державної адміністрації І.В.Морозович. Начальник управління освіти молоді та спорту Красилівської районної державної адміністрації ознайомила присутніх з освітнім простором Красилівського району та пріоритетними напрямками розвитку галузі. І. В. Ковтун,  методист Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва, висвітлила питання «Учнівське самоврядування – шлях до виховання громадянина України» та поділилась досвідом роботи Школи активу «Лідер». Проектну діяльність учнівського самоврядування Красилівського  району учасникам семінару-практикуму презентували члени районної ради лідерів, учні Антонінської та Великозозулинецької ЗОШ І-ІІІст., вихованці будинку творчості дітей та юнацтва.
Презентацію Красилівського НВК «Гімназія та ЗОШ Іст.» провів директор Габельчук Ю.П ., а учні гімназії  представили дитячо-юнацьке об’єднання «Квінтада» та запросили гостей  на цікаву, захоплюючу екскурсію до музею «Подільська світлиця».
В ході семінару координатори рад  лідерів учнівського самоврядування  стали також учасниками інтерактивної освітньої виставки «Маршрут безпеки», яку  провели педагоги-організатори та лідери учнівського самоврядування Антонінської,  Великозозулинецької ЗОШ І-ІІІ ст., Красилівської ЗОШ     І-ІІІ ст. № 3.
Завершився захід  онлайн-естафетою «Гімн України єднає всіх!», яку провела педагог-організатор Красилівської ЗОШ І-ІІІст. №4 ім. П.Кізюна Заверуха М.Ю. В естафеті взяли участь всі учасники семінару-практикуму та учні Красилівських ЗОШ І-ІІІст. №№ 1,3,  НВК«Гімназія та ЗОШ Іст.».
Семінар-практикум був високо оцінений керівництвом Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості  та керівництвом району.


 понеділок, 10 жовтня 2016 р.

Пам’ятка для педагога-організатора
щодо організації навчання лідерів учнівського самоврядування

Учнівське самоврядуванняспосіб організації життя учнівського колективу, який реалізується в залученні учнів до планування, організації роботи, контролю та підбитті підсумків їх діяльності за допомогою педагогічного колективу.
 Лідер –  людина (член учнівського колективу), здатна повести за собою, пробудити інтерес до справи.
Проблеми, з якими зустрічаються лідери учнівського самоврядування:
 1) низька поінформованість про зміст діяльності лідера, про теорію лідерства та управління, психологію роботи з колективом учнів;
2) відсутність навичок організаційної, керівної роботи;
3) низька поінформованість про методи, форми, структуру організаційної роботи, відповідальність та контроль за виконанням прийнятих рішень;
4) низька поінформованість щодо правових аспектів діяльності учнівського самоврядування;
5) невміння  мотивувати  учнів до діяльності;
6) відсутність навичок  ораторського мистецтва;
6) самоусвідомлення себе, як лідера,  створення Я-образу,  Я-концепції.
Коли людина береться вести по складній дорозі інших, їй необхідно знати не тільки напрямок; їй потрібні знання того, як повести людей за собою, як зробити так, щоб вони тобі повірили, як організувати їх. Дитяче самоврядування в школі відкриває невичерпні можливості для постійного вдосконалення лідерів, але за умови правильно організованої педагогом-організатором роботи з лідерами. Компасом на дорозі учнівського самоврядування для учнів-активістів є  навчання лідерів.
Його мета:
· підвищення психологічної грамотності лідерів учнівського самоврядування;
· ознайомлення учнів з теоретичними засадами лідерство в суспільстві.
· ознайомити з ознаками та факторами виявлення схильності до лідерства;
· сформувати навички роботи в команді;
· навчити ставити мету, планувати роботу,  приймати рішення;
· розвивати організаторські здібності;
· допомогти в створенні позитивного іміджу та подоланні складнощів при формуванні Я-концепції.
Головне завдання занять – максимально розвинути потенційні здібності кожної дитини, сформувати у школярів ініціативу та  творчість., дисциплінованість, самостійність, ініціативність, розвинути навички спілкування.
Навчання активу включає:
·         теоретичні питання, практичні заняття, активні форми роботи, ділові ігри, тренінги,
·          інформаціюпро діяльність шкільного дитячого об’єднання та дитячих та молодіжних організацій,  різноманітні тести на вивчення себе як особистості.
В результаті навчання лідери повинні:
-         розуміти зміст і завдання свого доручення;
-         бачити перспективи своєї роботи;
-         вміти планувати;
-         вміти визначати коло обов΄язків та відповідальність кожного за конкретну справу;
-         вміти контролювати і допомагати в разі необхідності своїм товаришам;
-         вміти  організовувати і проводити засідання активістів, збори класів.
Форми навчання лідерів:  диспут, гра,  тренінг, аукціон ідей, брейн-ринг,  конференція, мозковий штурм, КТС, вікторина, інтерактивне заняття.
Типи лідерів:

Ø  Лідер формальний.
Ø  Лідер неформальний.
Ø  Лідер – руйнівник (діє у власних інтересах, на першому місці не справа, не люди, а егоїстичне бажання возвеличити себе).
Ø  Лідер – творець (працює в інтересах справи, всієї організації, веде всіх за собою.)
Ролі  лідерів-творців учнівського самоврядування:
Ø  лідери-організатори   (Ділові лідери ) -  відіграють основну роль у вирішенні завдань, поставлених перед колективом. Вони добре розбираються у міжособистісних стосунках.
Ø  лідери-генератори емоційного настрою (емоційні лідери) - найчастіше відчувають потребу в керуванні колективом.
Ø  лідери-ініціатори ( виділяються на етапі висування ідей, пошуку  сфер і форм діяльності).
Ø  лідери-ерудити,
Ø  лідери-умільці – найпідготовленіший до конкретного виду діяльності член колективу.
 Загальні якості учня - лідера
Ø  Компетентність – знання справи, у якій людина проявляє себе як лідер.
Ø  Активність – уміння діяти енергійно, наполегливо.
Ø  Ініціативність – творчий прояв активності, готовність до висування ідей, пропозицій.
Ø  Товариськість  – відкритість до інших, потреба мати контакти з людьми.
Ø  Кмітливість – здатність швидко доходити до суті явищ, бачити їх причини й наслідки, визначати головне.
Ø  Наполегливість – прояв сили волі, завзятості, уміння доводити справу до завершення.
Ø  Самовладання – здатність контролювати свої почуття і поведінку у складних ситуаціях.
Ø  Працездатність – витривалість, здатність вести напружену роботу.
Ø  Спостережливість – уміння бачити, мимохідь визначати важливе, зауважувати деталі.
Ø  Самостійність – незалежність у судження, уміння брати відповідальність  на себе.
Ø  Організованість – здатність планувати свою діяльність, проявляти  послідовність та зібраність.
Якості особистості лідера:
Ø  Здатність керувати собою («якщо хочу, то зможу»), здатність повною мірою використовувати свій  час, енергію, уміння переборювати труднощі, виходити із стресових ситуацій.
Ø  Наявність чіткої мети («знаю, що хочу»), тобто ясність у питаннях про мету своїх вчинків, наявність завдань, розуміння їх реальності, і вміння оцінювати ступінь просування до них.
Ø  Уміння вирішувати проблеми (знайти вихід у лабіринті думок) – уміння виділяти в проблемі головне і другорядне, оцінювати варіанти вирішення проблеми, прогнозувати наслідки після  ухвалення рішення, визначати ресурси для вирішення проблеми.
Ø  Творчий підхід до організації людей («не так, як усі»), пошук нових, нестандартних підходів до вирішення управлінських проблем, уміння  генерувати ідеї та прагнення до нововведень.
Ø  Уміння впливати на оточуючих (вести за собою), впевненість у собі, вміння встановлювати особистісні стосунки, здатність переконувати, вміння слухати інших.
Ø  Знання особливостей організаторської діяльності,  уміння підібрати та розставити людей, скласти план  і включити людей у його виконання, стимулювати роботу товаришів, тактовно контролювати їх роботу.
Ø  Наявність організаторських здібностей : організаторське чуття (психологічний такт),  емоційно-вольова діяльність (суспільна енергійність, вимогливість, критичність ), схильність до організаторської роботи.
Ø  Уміння працювати з групою: розуміння важливості згуртованості колективу, здатність переборювати обмеження, які шкодять ефективній роботі колективу, уміння домагатися згоди в колективі, прагнення до аналізу й пошуку розвитку групи.понеділок, 12 вересня 2016 р.


ПРОЕКТИ

учнівського самоврядування Красилівського району
на 2016 – 2017 рр.

1. ПРОЕКТ  «За межею байдужості»
Мета проекту:
розгорнути  волонтерську діяльність і надавати фізичну, матеріальну та психологічну допомогу особам, котрі перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок військових подій на Сході України  та потребують сторонньої допомоги.
Завдання  проекту:
-            залучаючи власні ресурси - продукти творчої діяльності - збирати кошти і направляти їх у дорослі  волонтерські організації, які володіють інформацією про  необхідність тих чи інших засобів для  військових, добровольців, учасників АТО,  або безпосередньо для самих учасників
-            формувати банк ідей акцій, які спрямовані на психологічну підтримку воїнів, учасників АТО, і тих, хто лікується у шпиталях та реабілітаційних центрах.
-  збирати, систематизувати інформацію про земляків, які були учасниками АТО, а також про події на Сході з розповідей очевидців.
Термін реалізації проекту - безстроковий (закінчиться після встановлення миру  у Донецькій та Луганській областях).

2. Проект  «Книга пам’яті та звитяги»
Актуальність проекту:  наша країна рухається вперед, розвивається, досягає нових висот. Цьогорічні історичні події, зокрема,  Євромайдан показали, що українці – нація, яка відстоює свої європейські права та довели, що здатні писати історію своїми вчинками, навіть кров’ю, якщо це буде потрібно. І ті події, які відбулися, неможна забувати, необхідно пам’ятати імена тих, хто поліг за європейське майбутнє, і тих, хто зараз захищає єдність рідної  Батьківщини.
Мета проекту:
·         зберегти пам’ять про подвиги героїв Євромайдану та захисників держави;
·         виховання в учнів почуття патріотизму;
·         розвиток діалогу толерантності у спілкуванні школярів зі старшим поколінням;
·         активізація ініціатив лідерів учнівських само врядувань міст України в рамках цього проекту.
Завдання проекту:
1.  Провести  пошукову роботу по виявленню учасників Євромайдану  та  АТО, з’ясувати їх адреси проживання, оформити анкети.
2.  Записати свідчення та зібрати фотоматеріали, копії документів, що стосуються зазначених подій.
3.  Оформити «Книгу пам’яті та звитяги» Т.2.
Термін реалізації проекту : 2016 – 2017 роки


3. ПРОЕКТ «Від екології душі  - до екології планети»
Мета:  · формування екологічної культури школярів; виховання бережливого ставлення до природи рідного краю; поглиблення екологічної освіти та виховання підростаючого покоління, зміна ставлення людей до навколишнього середовища, довкілля, природи та особистого здоров'я, підвищення відповідальності за майбутній розвиток людства і планети в цілому.
Шляхи реалізації проекту:
·         організація природоохоронних  акцій на рівні школи, села, міста, району;
·         підготовка та випуск тематичних шкільних газет, стіннівок;
·         проведення екологічних заходів: конкурсів, квестів, вікторин, флеш-мобів тощо…
·         інформування громадськості про екологічні проблеми місцевості;
·         співпраця з органами місцевого самоврядування
Термін реалізації проекту: 2016-2017 роки

4. Проект «Разом – до вершини успіху!»
·         Мета:  створення умов для самореалізації  лідерів учнівського самоврядування Красилівщини; виховання моральних якостей, громадянської та соціальної відповідальності молоді; формування особистості патріота-громадянина України, який підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях; виховання моральних якостей та розвиток творчого потенціалу лідерів$ організація та проведення творчих конкурсів
Шляхи реалізації проекту:
·         організація роботи районної ради лідерів учнівського самоврядування;
·         проведення засідань учкомів та рад лідерів у/с шкіл району;
·         проведення навчань для лідерів у/с у школах;
·         участь у роботі районної Школи активу  “Лідер”;
·         проведення змістовних  лідерських заходів у школах;
·         участь обласних, міських та районних масових заходах: форумах,  зборах, зльотах лідеріву/с, акціях, фестивалях, конкурсах тощо….;
·         висвітлення діяльності учнівського самоврядування шкіл району на сайті обласної ради старшокласників, на сторінках періодичних видань та блогу  “Учнівське самоврядування Красилівщини”.
Термін реалізації проекту: 2016-2017 роки.

Проект «Твори добро на благо України!»

Актуальність проекту: В нашому світі є багато болю – хвороби, нещасні випадки, злочини, війни, знищення природи, людська ненависть, зрада, підлість, жадібність, заздрість. Хоч вони не трапляються з кожним з нас щосекунди, проте ми часто чуємо про них від інших, дізнаємося із телебачення та інтернету. І це, безумовно, лякає. Не лише через те, що починаєш усвідомлювати, що в житті може трапитися будь-що, в тому числі й погане, а й тому, що, мабуть, чужого болю не буває. Молодь Красилівщини сьогодні не може стояти осторонь цих проблем. Поспішаймо творити добро, щоб наша земля квітувала садами, повнилася дитячим сміхом, буяла радістю!

Тематичний напрямок проекту: соціальний
Мета проекту:
-          підвищення рівня громадянської освіти, активізація волонтерського руху;
-          виховання таких моральних цінностей, як милосердя, толерантність, взаємодопомога, працелюбність, патріотизм;
-          формування доброчинності, навичок добропорядності, прояву працелюбства, поваги до людей.
 Завдання проекту:
-          Формування розуміння переваги добра над злом, вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом;
-          Формування милосердного ставлення до людей, що потребують допомоги;
-          Допомога людям похилого віку, ветеранам Великої Вітчизняної війни, людям з особливими потребами, воїнам АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС;
-          Благодійні концерти та ярмарки;
-          Уроки мужності.;
-          Волонтерські рейди ;
-          Шефські концерти для мешканців територіальних центрів (будинків престарілих);
-          Надання допомоги пенсіонерам
-          Участь у толоках щодо благоустрою селища,району,міста та ін.
Етапи реалізації проекту:
-          Провести у навчальному закладі акцію  в рамках проекту «Твори добро на благо УКраїни! »
-          Зняти акцію на відео (тел., камера тощо) , змонтувати відеофільм      та передати  до районної ради лідерів.
-          Презентувати відео на районному зборі лідерів у/с.
-          Розмістити відео на сайті  РРЛ.

Терміни реалізації проекту : вересень-грудень 2016 року


Проекти обласної ради старшокласників

Проект «Схід і Захід разом»
Актуальність проекту:Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.Сьогодні, кожен, хто вважає себе українцем та справжнім патріотом, не може бути байдужим до подій, які відбуваються на сході України. Страшна біда об’єднала Схід і Захід України  у справжню націю. Ми усвідомили, що тільки разом можемо подолати страшного ворога, який хоче забрати нашу землю, принести горе в наш дім, позбавити нас права бути вільними і незалежними.
Тематичний напрямок проекту:соціальний, національно-патріотичний
Мета проекту:
-          сприяння вихованню у молодого покоління національно – патріотичних почуттів, утвердження у особистості національних та патріотичних цінностей;
-          формування в лідерівпатріотизму, поваги до за­хисників Батьківщини;
-          формування в молоді самовідданості, активної громадянської позиції, дієвості, особистої відповідальності за долю та єдність країни;
-          формування та розширен­ня зв’язків волонтерів, громадських організацій, воїнів АТО  з учнівською мо­лоддю;
-          залучення молоді до активної участі в житті місцевої громади.
Завдання проекту:
-          моральна та матеріальна підтримка воїнів АТО, переселенців із зони АТО та тих, хто проживає у прифронтовій смузі;
-          надання всебічної допомоги воїнам АТО;
-          налагодження партнерських зв’язків  із волонтерськими організаціями м. Хмельницького;
-          активізація роботи органів учнівського самоврядування з питань національно - патріотичного виховання;
-          співпраця з представниками влади та громадських організацій.
-          Терміни реалізації проекту: безстроковий, до завершення війни на сході України.
-          Учасники:  лідери учнівського самоврядування, юні журналісти, батьки, координатори, волонтери.
Цільова аудиторія: учасники та свідки буремних подій в Україні, діти-переселенці із зони АТО.
Етапи реалізації проекту.
-          створення ініціативної групи;
-          налагодження партнерських зв’язків  із волонтерськими організаціями;
-          створення куточку Слави, який зібрав справжніх українських героїв: крутянців, героїв Небесної сотні та воїнів, загинувших в зоні АТО;
-          організація зустрічей та проведення тематичних програм та інших заходів із залученням свідків та учасників сучасних буремних подій у державі;
-          плетення маскувальних сіток для воїнів АТО;
-          надання моральної та матеріальної допомоги захисникам України;
-          створення відеороликів-привітань для захисників України та однолітків;
-          передача книжок, іграшок, гостинців дітям із зони АТО;
-          організація квестів, флешмобів, конференцій за участю дітей-переселенців.
Очікувані результати реалізації проекту: створення своєрідного мосту, який сполучатиме Схід і Захід України.

Проект 
«Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом»

Актуальність проекту: Діти – це майбутнє нашої держави. І саме в школі закладається фундамент майбутньої особистості, яка знає, що таке гідність, патріотизм, працелюбність, моральність, толерантність та співчуття. Зараз, у час комп’ютеризації світу, розуміння правильних моральних цінностей викривляється або ж зовсім зникає. Змінити це допоможуть добрі справи.
Тематичний напрямок проекту: соціальний
Мета проекту:
-          налагодження стосунків між дітьми;
-           порозуміння між громадою і людьми;
-           набуття практичних навичок активної участі молоді у житті дітей, які потребують особливої уваги.
Завдання проекту:
-          вивчити соціальні та психологічні потреби дітей з обмеженими можливостями;
-          соціалізувати дітей з особливими потребами, залучити їх до життя школи та поза її межами;
-          привернути увагу громадськості відносно потреб і проблем дітей з функціональними обмеженнями;
-          популяризувати волонтерський рух у навчальних закладах району.
Термін реалізації проекту: довготривалий
Цільова аудиторія: діти з особливими освітніми потребами
Результати реалізації проекту:
-          проведена робота з ознайомлення широкого загалу з питаннями важливості прищеплення дітям почуттів добра і милосердя;
-           налагоджено і постійно підтримуються дружні стосунки з дітьми з особливими потребами місцевої спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату;
-          сформовано в учнів такі моральні цінності як милосердя, толерантність, бажання допомогти ближньому, повага, людяне  ставлення до дітей з особливими потребами;
-          покращились вміння дітей працювати в колективі та дивитись на всіх як на рівних;
-          надано допомогу у формуванні активної життєвої позиції дітям з особливими потребами.
-          усвідомлено школярами  соціальну відповідальність за людей, які потребують їх допомоги.