середа, 30 серпня 2017 р.2017 - 2018 навчальний рікШановні педагоги-організатори! 

Обласна рада старшокласників пропонує для реалізації у вересні-грудні 2017 року наступні проекти:

Проект «День здоров’я – щодня!»

Актуальність проекту: Кожна людина прагне бути здоровою, почуватися у безпеці й досягти успіху у своєму житті. За оцінками експертів, стан здоров'я підлітків і молоді в Україні становить загрозу національній безпеці. Сучасна молодь потерпає від таких пов'язаних зі здоров'ям проблем, як стреси, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та інших психотропних речовин, ВІЛ/СШД, підліткова вагітність, суїциди.

Спираючись на офіційну статистику, фахівці стверджують, що змінити стан справ можливо лише за умови конструктивної профілактики. Мета профілактичних заходів – максимально нейтралізувати ризики (загрози), сформувати у молоді певний тип поведінки – своєрідний «поведінковий імунітет» – шляхом впровадження профілактично-розвивальної освіти. Органи учнівського самоврядування мають активно займатися впровадженням таких програм.

 Тематичний напрямок проекту: соціально-профілактичний.

 Мета проекту:
- формування валеологічного світогляду у школярів;
- прищеплення навичок до здорового способу життя;
- удосконалення матеріально-технічної бази для фізичного розвитку та виховання дітей;
- попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу.

 Завдання проекту:
 - проведення акцій з метою залучення великої кількості учнівської молоді;
- профілактика шкідливих звичок через створення в соціальних мережах блогів про психічне та фізичне здоров’я;
- профілактика правопорушень та асоціальної поведінки серед дітей;
- згуртованість колективу та пропаганда здорового способу життя.
 Термін реалізації проекту: безстроковий.

 Шляхи реалізації:
- підготовка та проведення годин спілкування та учнівських конференцій;
- проведення просвітницької волонтерської діяльності;
- вивчення здоров'язберігаючої інфраструктури навчального закладу;
- профілактика і динамічні спостереження за станом здоров'я.

 Очікувані результати:
 - збільшення кількості шкільної молоді, які цікавляться питаннями збереження здоров’я;
 - активізація молодіжних громадських організацій щодо співпраці з лідерами учнівського самоврядування щодо здорового способу життя;
 - зменшення випадків вживання підлітками алкоголю та наркотичних речовин.

План реалізації проекту
 «День здоров ‘я щодня!»
Строки
Зміст діяльності в рамках проекту
Потреби за проектом
Примітки
2-6 жовтня
Оголошення проекту, ознайомлення з його акціями, корекція плану відповідно до особливостей школи.
Доступ до Інтернет – мережі, організація шкільних лінійок (необхідно узгодити з адміністрацією  школи)

9-13 жовтня
Оформлення дошки – інформування, стенду  про проект у школі.
Матеріали для оформлення: ватман, кольорові маркери

16 – 20 жовтня
Опрацювання тренінгів, годин спілкування з волонтерами-лідерами
Доступ до Інтернет – мережі

23 – 27  жовтня
Проведення просвітницьких годин спілкування, тренінгів профілактичного характеру для учнів 5-8 класів та КВК між класами (у складі журі – лідери у/с).
Необхідність узгодження з адміністрацією закладу.

6 – 10  листопада
Проведення сміхозарядок (на перервах),  спортивних змагань.
Є потреба в ТЗН, спортивному інвентарі.

13-17 листопада
Проведення денс-батлів між класами, квестів «Стежка здоров’я», дискусій таконференцій на тему: «Українська хата здоров’ям багата»
Є потреба в ТЗН, спортивний інвентар.

20-28 листопада
Підготовка відеоблогів про здоров’я та відеороликів «100 корисних справ замість паління»
Доступ до Інтернет-мережі, фотоапарат, відеокамера

29-30 листопада
Оформлення звіту про реалізацію проекту (на 5 слайдах)
Доступ до Інтернет-мережіПроект «Зроби крок назустріч»

                                                                                            Актуальність проекту: 
Повноцінне функціонування суспільства неможливе без усвідомлення важливої ролі права. Втілення гуманістичних цінностей та ідеалів у процеси правового регулювання суспільних відносин є найголовнішим завоюванням в історії людства.
Суспільно-політичні виклики сьогодення висувають нові вимоги до виховання покоління, що підростає, серед яких, насамперед, формування національної самосвідомості учнів, усвідомлення основоположних прав і свобод людини та знання механізмів їхнього захисту. 

Тематичний напрямок проекту: соціальний.

Мета проекту:
- активне залучення молоді до вирішення найважливіших аспектів правовиховної роботи;
- формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на соціум;
- розширення теоретичних знань та практичних навичок у правовій діяльності.

Завдання проекту:
- надання школярам знань про закони держави, підвищення їх юридичної обізнаності, інформування з актуальних питань права;
- виховання поваги до держави і права;
- вироблення умінь і навичок правової поведінки;
- виховання шанобливого ставлення до правопорушень і злочинності, спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті;
- подолання в правовій свідомості хибних уявлень, негативних навичок і звичок поведінки;
- популяризація принципів толерантності, понять гуманності й людяності;
- подолання агресивної поведінки дітей, підлітків, учнівської молоді;
- вміння адаптуватися до видозмін соціальних ролей та поєднувати особисті й корпоративні інтереси.
Термін реалізації проекту: протягом 2017 року.

Шляхи реалізації:
-  інформування органів учнівського самоврядування про зміст  даного проекту та обговорення  плану його реалізації;
- залучення учнів до різноманітних видів діяльності, що сприяє формуванню їхньої правової компетентності;
- активна співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення заходів;
- співробітництво із фахівцями різних сфер правового характеру.

Очікувані результати:
- творче і критичне мислення дітей, ґрунтуючись на правовому матеріалі;
- здатність задовольнити власні потреби та користуватися суспільними благами;
- адаптація школярів в соціумі;

- залучення учнівської молоді до правової культури та збагачення їх духовного життя.  Проекти районної ради лідерів 
учнівського самоврядування Красилівщини
на І семестр 2017-2018 н.р.

1. Проект  «Книга пам’яті та звитяги - 2»
Актуальність проекту:  наша країна рухається вперед, розвивається, досягає нових висот. Цьогорічні історичні події, зокрема,  Євромайдан показали, що українці – нація, яка відстоює свої європейські права та довели, що здатні писати історію своїми вчинками, навіть кров’ю, якщо це буде потрібно. І ті події, які відбулися, неможна забувати, необхідно пам’ятати імена тих, хто поліг за європейське майбутнє, і тих, хто зараз захищає єдність рідної  Батьківщини.
Мета проекту:
·         зберегти пам’ять про подвиги героїв Євромайдану та захисників держави;
·         виховання в учнів почуття патріотизму;
·         розвиток діалогу толерантності у спілкуванні школярів зі старшим поколінням;
·         активізація ініціатив лідерів учнівських само врядувань міст України в рамках цього проекту.
Завдання проекту:
1.  Провести  пошукову роботу по виявленню учасників Євромайдану  та  АТО, з’ясувати їх адреси проживання, оформити анкети.
2.  Записати свідчення та зібрати фотоматеріали, копії документів, що стосуються зазначених подій.
3.  Оформити «Книгу пам’яті та звитяги» Т.2.
Термін реалізації проекту : 2016 – 2017 роки

2. ПРОЕКТ «Від екології душі  - до екології планети»
Мета:  · формування екологічної культури школярів; виховання бережливого ставлення до природи рідного краю; поглиблення екологічної освіти та виховання підростаючого покоління, зміна ставлення людей до навколишнього середовища, довкілля, природи та особистого здоров'я, підвищення відповідальності за майбутній розвиток людства і планети в цілому.
Шляхи реалізації проекту:
·         організація природоохоронних  акцій на рівні школи, села, міста, району;
·         підготовка та випуск тематичних шкільних газет, стіннівок;
·         проведення екологічних заходів: конкурсів, квестів, вікторин, флеш-мобів тощо…
·         інформування громадськості про екологічні проблеми місцевості;
·         співпраця з органами місцевого самоврядування
Термін реалізації проекту: 2016-2017 роки

3. Проект «Разом – до вершини успіху!»
·         Мета:  створення умов для самореалізації  лідерів учнівського самоврядування Красилівщини; виховання моральних якостей, громадянської та соціальної відповідальності молоді; формування особистості патріота-громадянина України, який підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях; виховання моральних якостей та розвиток творчого потенціалу лідерів$ організація та проведення творчих конкурсів
Шляхи реалізації проекту:
·         організація роботи районної ради лідерів учнівського самоврядування;
·         проведення засідань учкомів та рад лідерів у/с шкіл району;
·         проведення навчань для лідерів у/с у школах;
·         участь у роботі районної Школи активу  “Лідер”;
·         проведення змістовних  лідерських заходів у школах;
·         участь обласних, міських та районних масових заходах: форумах,  зборах, зльотах лідеріву/с, акціях, фестивалях, конкурсах тощо….;
·         висвітлення діяльності учнівського самоврядування шкіл району на сайті обласної ради старшокласників, на сторінках періодичних видань та блогу  “Учнівське самоврядування Красилівщини”.
Термін реалізації проекту: 2016-2017 роки.Проекти обласної ради старшокласників
Проект «Схід і Захід разом»
Актуальність проекту:Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій. Сьогодні, кожен, хто вважає себе українцем та справжнім патріотом, не може бути байдужим до подій, які відбуваються на сході України. Страшна біда об’єднала Схід і Захід України  у справжню націю. Ми усвідомили, що тільки разом можемо подолати страшного ворога, який хоче забрати нашу землю, принести горе в наш дім, позбавити нас права бути вільними і незалежними.
Тематичний напрямок проекту:соціальний, національно-патріотичний
Мета проекту:
-          сприяння вихованню у молодого покоління національно – патріотичних почуттів, утвердження у особистості національних та патріотичних цінностей;
-          формування в лідерів патріотизму, поваги до за­хисників Батьківщини;
-          формування в молоді самовідданості, активної громадянської позиції, дієвості, особистої відповідальності за долю та єдність країни;
-          формування та розширен­ня зв’язків волонтерів, громадських організацій, воїнів АТО  з учнівською мо­лоддю;
-          залучення молоді до активної участі в житті місцевої громади.
Завдання проекту:
-          моральна та матеріальна підтримка воїнів АТО, переселенців із зони АТО та тих, хто проживає у прифронтовій смузі;
-          надання всебічної допомоги воїнам АТО;
-          налагодження партнерських зв’язків  із волонтерськими організаціями м. Хмельницького;
-          активізація роботи органів учнівського самоврядування з питань національно - патріотичного виховання;
-          співпраця з представниками влади та громадських організацій.
-          Терміни реалізації проекту: безстроковий, до завершення війни на сході України.
-          Учасники:  лідери учнівського самоврядування, юні журналісти, батьки, координатори, волонтери.
Цільова аудиторія: учасники та свідки буремних подій в Україні, діти-переселенці із зони АТО
Етапи реалізації проекту.
-          створення ініціативної групи;
-          налагодження партнерських зв’язків  із волонтерськими організаціями;
-          створення куточку Слави, який зібрав справжніх українських героїв: крутянців, героїв Небесної сотні та воїнів, загинувших в зоні АТО;
-          організація зустрічей та проведення тематичних програм та інших заходів із залученням свідків та учасників сучасних буремних подій у державі;
-          плетення маскувальних сіток для воїнів АТО;
-          надання моральної та матеріальної допомоги захисникам України;
-          створення відеороликів-привітань для захисників України та однолітків;
-          передача книжок, іграшок, гостинців дітям із зони АТО;
-          організація квестів, флешмобів, конференцій за участю дітей-переселенців.
Очікувані результати реалізації проекту: створення своєрідного мосту, який сполучатиме Схід і Захід України.

Проект «Віддай людині крихітку себе.
За це душа наповнюється світлом»

Актуальність проекту: Діти – це майбутнє нашої держави. І саме в школі закладається фундамент майбутньої особистості, яка знає, що таке гідність, патріотизм, працелюбність, моральність, толерантність та співчуття. Зараз, у час комп’ютеризації світу, розуміння правильних моральних цінностей викривляється або ж зовсім зникає. Змінити це допоможуть добрі справи.
Тематичний напрямок проекту: соціальний
Мета проекту:
-          налагодження стосунків між дітьми;
-           порозуміння між громадою і людьми;
-           набуття практичних навичок активної участі молоді у житті дітей, які потребують особливої уваги.
Завдання проекту:
-          вивчити соціальні та психологічні потреби дітей з обмеженими можливостями;
-          соціалізувати дітей з особливими потребами, залучити їх до життя школи та поза її межами;
-          привернути увагу громадськості відносно потреб і проблем дітей з функціональними обмеженнями;
-          популяризувати волонтерський рух у навчальних закладах району.
Термін реалізації проекту: довготривалий
Цільова аудиторія: діти з особливими освітніми потребами
Результати реалізації проекту:
-          проведена робота з ознайомлення широкого загалу з питаннями важливості прищеплення дітям почуттів добра і милосердя;
-           налагоджено і постійно підтримуються дружні стосунки з дітьми з особливими потребами місцевої спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату;
-          сформовано в учнів такі моральні цінності як милосердя, толерантність, бажання допомогти ближньому, повага, людяне  ставлення до дітей з особливими потребами;
-          покращились вміння дітей працювати в колективі та дивитись на всіх як на рівних;
-          надано допомогу у формуванні активної життєвої позиції дітям з особливими потребами.

-          усвідомлено школярами  соціальну відповідальність за людей, які потребують їх допомоги.