середа, 1 березня 2017 р.

До уваги педагогів  педагогів-організаторів!

21 лютого 2017 року Давидун Вікторія, голова районної ради лідерів учнівського самоврядування Красилівщини, та Ковтун Ірина Володимирівна, методист Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва, взяли участь у зборі обласної ради старшокласників,  який відбувся на базі Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Під час збору обласної ради старшокласників лідери зміцнили свої знання про рідну Україну та вивчили адміністративну карту нашої держави під час участі в інтерактивній грі «Україна Соборна! Україна єдина!», взяли участь у ворк-шопі «Учнівське самоврядування як осередок розвитку громади», а також затвердили план роботи на 2017 рік.
Проекти обласної ради старшокласників 

на 2017 рік

Проект "Зроби крок назустріч"

Актуальність проекту: повноцінне функціонування суспільства неможливе без усвідомлення                                        важливої ролі права. Суспільно-політичні виклики сьогодення висувають нові вимогидо                                виховання підростаючого покоління, серед яких: формування національної самосвідомості,                            усвідомлення основоположних прав і освобод людини та знання механізмів захисту.

Тематичний напрям проекту: соціальний.

Мета проекту: 
- залучення молоді до вирішення найважливіших аспектів правовиховної роботи;
- формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на соціум;
- розширення теоретичних знань та практичних навичок у правовій діяльності.

Завдання проекту: 
- надання школярам  знань про закони держави, підвищення їх юридичної обізнаності, інформування з актуальних питань права;
- виховання поваги до держави і права;
- спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті;
- популяризація пр нципів толерантності та понять гуманності й людяності;
- подолання в правовій свідомості хибних уявлень,  попередження негативних навичок і звичок поведінки;
- подолання агресивної поведінки дітей, підлітків,учнівської молоді.

Шляхи реалізації проекту: 
- інформування органів учнівського самоврядування про зміст проекту, обговорення плану його реалізації;
- залучення учнів до різноманітних видів діяльності, що сприяють формуванню їхньої правової компетентності.

Очікуванні результати: 
- активна співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення заходів;
- співробітництво з фахівцями різних сфер правового характеру:
- творче та критичне мислення дітей, грунтуючись на правовому матеріалі

Термін реалізації проекту: протягом 2017 року.

                                  
                                    Проект "День здоров'я - щодня!"

Актуальність проекту: кожна людина хоче бути здоровою, почуватися у безпеці й досягти успіху у                                                своєму житті. Стан здоровя підлітків і молоді в Україні становить загрозу                                                      національній безпеці. Фахівці стверджують, що змінити ситуацію можливо за умови                                        конструктивної профілактики. Мета профілактичних  -  максимально нейтралізувати                                        ризики (загрози), сформувати у молоді певний тип поведінки - своєрідний                                                   "поведінковий імунітет" - шляхом впровадження профілактично-розвивальної освіти.                                      Органи учнівського самоврядування мають активно займатися впровадженням таких                                     програм.

Тематичний напрямок проекту: соціально-профілактичний.

Мета проекту: 
- формуванн валеологічного світогляду у школярів;
- прищеплення навичок ЗСЖ;
- удосконалення матеріально-технічної бази для фізичного розвитку та виховання дітей;
- попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу.

Завдання: 
- проведення акцій з метою залучення великої кількості учнівської молоді;
- профілактика шкідливих звичок через створення в соціальних мережах блогів при психічне та фізичне          здоров'я;
- профілактика правопорушень та асоціальної поведінки серед дітей;
- згуртованість колективу та пропаганда ЗСЖ.

Шляхи реалізації:  
- підготовка та проведення годин спілкування та учнівських конференцій ;
- проведення просвітницької волонтерської діяльності;
- вивчення здоровязберігаючої інфраструктури навчального закладу;
- профілактика і динамічні спостережння за станом здоров'я.

Очікуванні результати: 
- збільшення кількості шкільної молоді, які цікавляться  питанням збереження здоров'я;
- зменшення випадків вживання підлітками алкоголю та наркотичних речовин.

Термін реалізації проекту: вересень-грудень 2017 року.
Рішення
районного збору
 лідерів учнівського самоврядування Красилівщини
від 20 лютого 2017 року

1.       Роботу учнівських колективів Красилівщини за проектом «Твори добро на благо України!» вважати «задовільною».
2.       Затвердити план роботи  учнівського самоврядування на лютий – травень 2017 року.
2.1. У  школах Красилівського району  продовжити роботу над проектами  районної  ради лідерів учнівського самоврядування: «Книга пам’яті та звитяги», «Від екології душі – до екології планети», «Разом – до вершини успіху!»  та над проектом  обласної ради старшокласників «Схід та Захід - разом!»
2.2.  У школах Красилівського району провести:
·        акцію  «Антисуржик»  (матеріали акції подати до 15 березня);
·        огляди-конкурси «У світі шкільної преси» (до 15 квітня);
·        звітно-виборчі збори в дитячих об’єднаннях (квітень-травень);
·        заходи, приурочені Дню довкілля (до 24 квітня);
2.3. Поповнити матеріалами районну екологічну книгу «Зберегли. Допомогли. Створили.» (до 25 квітня); 
2.4. В рамках районної школи  учнівського активу «Лідер» провести:
Фото-квест  «В об`єктиві – рідна Україна»  (квітень);
-  Відео-флешмоб  «Україна – це Європа!» (матеріали подати до 1 травня)

3.    Рішення збору лідерів учнівського самоврядування  довести до всіх учнів та педагогів шкіл.