понеділок, 13 березня 2017 р.

Методичні рекомендації щодо
організація діяльності кімнати школяра

 1. Кімната школяра, учнівська кімната або кімната роботи з дитячими об’єднаннями та учнівським самоврядуванням є організуючим центром виховної роботи з школярами різних вікових категорій, які навчаються в школі; з членами дитячо-юнацьких об’єднань та об’єднань за інтересами, які діють на базі школи.

2. Приміщення Кімнати  школяра повинне бути придатним для:
–   засідань органів учнівського самоврядування та ради  дитячо-юнацького об’єднання;
–  творчої роботи педагога-організатора та  учнів;
–  організації малих форм ігрової діяльності із школярами.

3. Відповідає за роботу кімнати школяра  – педагог-організатор.

4.  У кімнаті школяра повинні бути такі матеріали:
Нормативно-правове забезпечення виховного процесу:-
      -         Закон України "Про загальну середню освіту";
      -         Закон України «Про охорону дитинства»;
-         ЗУ "Про мови";-         
-         ЗУ «Про молодіжні та громадські  організації» ;
-         «Загальна декларація прав людини»;
-        «Конвенція ООН про права дитини»;
-         "Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді";"
-         «Концепція національно-патріотичного виховання молоді»;  
-         Наказ МОН України «Про розвиток органів учнівського врядування»;
      -         Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»  т.д.

Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання школярів.

 Планування та розробки основних напрямів роботи педагога-організатора:
–   плани роботи: річний план роботи педагога-організатора на рік, календарний або план-сітка, особистий щоденно-тижневий;
   матеріали загальношкільних зборів (протоколи);
  матеріали щодо діяльності органів учнівського самоврядування (структура, положення про у/с, список учкому, плани роботи комітетів, пам’ятки, протоколи засідань учкому та комітетів);
–   матеріали щодо діяльності дитячо-юнацького об’єднання (символіка,               атрибутика, положення про ДЮО,  програма діяльності, план засідань і протоколи ради об’єднання) ;
   плани різних категорій навчання учнівського активу;
  розробки занять з учнівським активом;
  план роботи волонтерського загону (список членів загону, діяльність);
–  плани роботи на канікулах.

  Матеріали організаційно-педагогічного змісту виховного процесу:
-   сценарії проведених загальношкільних заходів (конкурсів, змагань, оглядів);
-   зміст та структура проведення інтерактивних видів діяльності, годин спілкувань, пізнавальних та інтелектуальних, творчих та рольових, рухливих та спортивних ігор;
-   розробки КТС, виховних заходів за різними напрямками роботи;
-   каталог ігор та розваг;
-   матеріали літнього оздоровлення школярів.

                                       Методичні рекомендації 
щодо оформлення в школі 

учнівських стендів та куточків

( рубрики можуть бути змінені або доповнені)

1. Стенд учнівського самоврядування (“Інформує рада учнівського комітету”)
організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.
склад ради органу учнівського самоврядування.
план роботи на місяць (із зазначенням графіку  проведення засідань учнівського самоврядування);
інформація (оголошення).

2. Стенд ДЮО:
назва;
символіка  (герб , емблема або значок, прапор); 
гімн ( або пісня об’єднання)
рада об’єднання;
структура;
напрямки діяльності

 3. Шкільна газета.
назва («Шкільні новини», «Перерва», “Шкільний вісник”, …)
рубрики:
·        «Вісті з класів»;
·        «Таланти нашої школи»;
·        «Відомі люди нашого краю»;
·        «Наші досягнення»;
·        «Календар знаменних дат»;  
·        «Вітаємо»;
·        «Це цікаво»;
·        «Стоп-кадр».

4.   “Голос чергового”:
  • «Обов’язки чергового у  класі».
  •  «Пам’ятка черговому школи».
  •  «Кращий клас школи» (щотижневе або щомісячне визначення естетично оформленого та найчистішого класу);
  • - «Екран чистоти»
  •  «За успіхи в навчанні»
середа, 1 березня 2017 р.

До уваги педагогів  педагогів-організаторів!

21 лютого 2017 року Давидун Вікторія, голова районної ради лідерів учнівського самоврядування Красилівщини, та Ковтун Ірина Володимирівна, методист Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва, взяли участь у зборі обласної ради старшокласників,  який відбувся на базі Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Під час збору обласної ради старшокласників лідери зміцнили свої знання про рідну Україну та вивчили адміністративну карту нашої держави під час участі в інтерактивній грі «Україна Соборна! Україна єдина!», взяли участь у ворк-шопі «Учнівське самоврядування як осередок розвитку громади», а також затвердили план роботи на 2017 рік.
Проекти обласної ради старшокласників 

на 2017 рік

Проект "Зроби крок назустріч"

Актуальність проекту: повноцінне функціонування суспільства неможливе без усвідомлення                                        важливої ролі права. Суспільно-політичні виклики сьогодення висувають нові вимогидо                                виховання підростаючого покоління, серед яких: формування національної самосвідомості,                            усвідомлення основоположних прав і освобод людини та знання механізмів захисту.

Тематичний напрям проекту: соціальний.

Мета проекту: 
- залучення молоді до вирішення найважливіших аспектів правовиховної роботи;
- формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на соціум;
- розширення теоретичних знань та практичних навичок у правовій діяльності.

Завдання проекту: 
- надання школярам  знань про закони держави, підвищення їх юридичної обізнаності, інформування з актуальних питань права;
- виховання поваги до держави і права;
- спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті;
- популяризація пр нципів толерантності та понять гуманності й людяності;
- подолання в правовій свідомості хибних уявлень,  попередження негативних навичок і звичок поведінки;
- подолання агресивної поведінки дітей, підлітків,учнівської молоді.

Шляхи реалізації проекту: 
- інформування органів учнівського самоврядування про зміст проекту, обговорення плану його реалізації;
- залучення учнів до різноманітних видів діяльності, що сприяють формуванню їхньої правової компетентності.

Очікуванні результати: 
- активна співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення заходів;
- співробітництво з фахівцями різних сфер правового характеру:
- творче та критичне мислення дітей, грунтуючись на правовому матеріалі

Термін реалізації проекту: протягом 2017 року.

                                  
                                    Проект "День здоров'я - щодня!"

Актуальність проекту: кожна людина хоче бути здоровою, почуватися у безпеці й досягти успіху у                                                своєму житті. Стан здоровя підлітків і молоді в Україні становить загрозу                                                      національній безпеці. Фахівці стверджують, що змінити ситуацію можливо за умови                                        конструктивної профілактики. Мета профілактичних  -  максимально нейтралізувати                                        ризики (загрози), сформувати у молоді певний тип поведінки - своєрідний                                                   "поведінковий імунітет" - шляхом впровадження профілактично-розвивальної освіти.                                      Органи учнівського самоврядування мають активно займатися впровадженням таких                                     програм.

Тематичний напрямок проекту: соціально-профілактичний.

Мета проекту: 
- формуванн валеологічного світогляду у школярів;
- прищеплення навичок ЗСЖ;
- удосконалення матеріально-технічної бази для фізичного розвитку та виховання дітей;
- попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу.

Завдання: 
- проведення акцій з метою залучення великої кількості учнівської молоді;
- профілактика шкідливих звичок через створення в соціальних мережах блогів при психічне та фізичне          здоров'я;
- профілактика правопорушень та асоціальної поведінки серед дітей;
- згуртованість колективу та пропаганда ЗСЖ.

Шляхи реалізації:  
- підготовка та проведення годин спілкування та учнівських конференцій ;
- проведення просвітницької волонтерської діяльності;
- вивчення здоровязберігаючої інфраструктури навчального закладу;
- профілактика і динамічні спостережння за станом здоров'я.

Очікуванні результати: 
- збільшення кількості шкільної молоді, які цікавляться  питанням збереження здоров'я;
- зменшення випадків вживання підлітками алкоголю та наркотичних речовин.

Термін реалізації проекту: вересень-грудень 2017 року.
Рішення
районного збору
 лідерів учнівського самоврядування Красилівщини
від 20 лютого 2017 року

1.       Роботу учнівських колективів Красилівщини за проектом «Твори добро на благо України!» вважати «задовільною».
2.       Затвердити план роботи  учнівського самоврядування на лютий – травень 2017 року.
2.1. У  школах Красилівського району  продовжити роботу над проектами  районної  ради лідерів учнівського самоврядування: «Книга пам’яті та звитяги», «Від екології душі – до екології планети», «Разом – до вершини успіху!»  та над проектом  обласної ради старшокласників «Схід та Захід - разом!»
2.2.  У школах Красилівського району провести:
·        акцію  «Антисуржик»  (матеріали акції подати до 15 березня);
·        огляди-конкурси «У світі шкільної преси» (до 15 квітня);
·        звітно-виборчі збори в дитячих об’єднаннях (квітень-травень);
·        заходи, приурочені Дню довкілля (до 24 квітня);
2.3. Поповнити матеріалами районну екологічну книгу «Зберегли. Допомогли. Створили.» (до 25 квітня); 
2.4. В рамках районної школи  учнівського активу «Лідер» провести:
Фото-квест  «В об`єктиві – рідна Україна»  (квітень);
-  Відео-флешмоб  «Україна – це Європа!» (матеріали подати до 1 травня)

3.    Рішення збору лідерів учнівського самоврядування  довести до всіх учнів та педагогів шкіл.